fbpx

Novice

PODATKI IZ REVIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV NK RADOMLJE ZA LETO 2021

PODATKI IZ REVIDIRANIH LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV NK RADOMLJE ZA LETO 2021

 

PODATKI IZ BILANCE STANJA V EUR
Skupaj sredstva 231.061
Kapital -666.493
Obveznosti do virov sredstev 897.554
   
PODATKI IZ POSLOVNEGA IZIDA  
Skupaj prihodki 983.805
Skupaj odhodki 1.303.282
Čisti dobiček/čista izguba -319.477
   
PODATKI IZ IZKAZA DENARNIH TOKOV  
Končno stanje denarnih sredstev 8.772

 

Skupni znesek plačil agentom in drugim osebam, ki so udeležene pri prestopih igralcev ( pri prodajo ali nakupu igralca ) v letu 2021 je 0,00 eur.

 

Podatki so pripravljeni v skladu s Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov ( V6.1; 19.12.2019 )

 

NK Radomlje

Poslovni direktor

Grega Marinšek